Op 3 november 2021 zal de website www.geschiedenisvanemst.nl de ether in gaan.  Na een jaar van brainstormen, foto's rangschikken en gegevens verzamelen zal dit heugelijke feit in aanwezigheid van onder andere Emster Belang in De Hezebrink plaats vinden. Daarna kan vanaf donderdag erna iedereen kennis maken met de website.

Emst wordt oorspronkelijk Empze of Empse genoemd. In 1243 is er sprake van richter Thyace van Emse en in 1263 van Theodericus de Emeze. Beiden hebben in relatie gestaan met wat later het Emsterhof wordt genoemd en waar in de 14e eeuw nakomelingen van hen wonen. Volgens taalhistoricus Dr. D. Otten is Emst afgeleid van Eem; een waternaam, weer afgeleid van het Germaanse Ama, een aanduiding voor een natuurlijke waterloop.

Emst kent dus al een lange geschiedenis en veel daarvan zal straks te vinden zijn op de website. Naast de geschiedenis van het dorp en zijn omgeving worden ook de historie per boerderij en andere woonlocaties gepresenteerd. Daarnaast zullen verhalen van inwoners van Emst worden opgenomen en worden mooie foto’s getoond.

Geschiedenis is nooit af, dus zal de website voortdurend worden aangevuld met binnenkomende informatie. Bezoekers worden uitgenodigd om die aan te dragen en foto’s beschikbaar te stellen.

De website is ontworpen door webbouwer Harma Makken, terwijl Evert de Jonge, Henk Kloezeman, Gerrit Kamphuis en Henri Slijkhuis die gevuld hebben.

Donderdag 4 november is de site te bezoeken op www.geschiedenisvanemst.nl