Hoe God verscheen in Saksenland.

Onder deze titelnaam hield Dr. D. Otten uit Heerde een boeiende lezing. Het was dinsdagavond 17 november jl. dat dit in het wijkgebouw De Burgerenk plaatsvond. Ondanks de overvloedige regen en een niet aflatende storm vonden nog 45 belangstellenden de weg naar deze avond. Er gaven zich ook nog eens 5 nieuwe leden op, dus alle reden om tevreden te zijn. De in het Drentse Ruinen geboren Dirk Otten is geen onbekende. Hij is taalhistoricus. Aan de Universiteit van Utrecht behaalde hij zijn akte Duits. Zijn twee bijvakken waren Oud-saksisch en Germaanse godsdienstgeschiedenis. Hij heeft meerdere boeken op zijn naam. Over onze omgeving schreef hij een boek over de geschiedenis van familienamen in Heerde. En hij schreef het boek over de veld- en boerderijnamen op de Noordoost-Veluwe.

De avond werd een beetje overschaduwd door de terroristische aanslagen in Parijs, door lieden die zich liëren aan de islam. En ook op deze avond werd er in Hannover onder dreiging van een aanslag de voetbalinterland Duitsland - Nederland afgelast. Wie denkt dat de islam het monopolie heeft op gewelddadige geloofsverbreiding heeft het mis. Uit de lezing van de heer Otten bleek dat ruim 1200 jaar geleden het christendom zich ook op een zeer agressieve en gewelddadige wijze over het Saksenland verspreide. De mensheid heeft kennelijk heden ten dage nog niets geleerd.

Het Saksenland bestond uit delen van de Veluwe de Achterhoek, Overijssel een stukje Oost-Friesland, Drenthe en Groningen. Verder strekte het Saksenland zich uit over de bondsstaat Nedersaksen, het noordelijk deel van Noordrijn-Westfalen en het zuidelijk deel van Sleeswijk-Holstein.

lebuinusEerst was het de Angelsaksische missionaris Lebuïnus die vanuit Engeland naar ons land kwam. In het jaar 768 kwam hij in de nederzetting Wilp aan. In 773 werd hij in Deventer begraven. Wilp en Deventer behoorden in die tijd bij het Saksenland. Lebuïnus verkoos de geweldloze manier om te proberen de Saksen voor het christendom te winnen. Tijdgenoten van Lebuïnus waren de missionarissen Willibrord, Bonifatius en Ludger die zich ook toelegden op de bekering tot het christendom.

De Saksen werden door Frankische keizer Karel de Grote (768-814) in een oorlog van 32 jaar onderworpen en gedwongen om zich te bekeren tot het christendom. Het christendom is gestoeld op de boek-religie, terwijl bij de Saksen de natuurreligie diepgeworteld was. De bloedige onderwerping van de Saksen, de deportaties, de terechtstellingen en de gewelddadige kerstening vormen niet alleen een zwarte bladzijde in het leven van Karel de Grote, maar ook in de geschiedenis van de christelijke kerk. De Saks die zich na een verloren veldslag niet tot christen liet dopen, werd met de dood bestraft.

Kortom een zeer interessante lezing waarin de heer Otten zich als een zeer kundig verteller toonde. Ondersteund door powerpointbeelden wist hij van begin tot het einde zijn publiek te boeien. Wie meer wil weten over de kerstening van de Saksen kan heel goed uit de voeten met het door Dirk Otten geschreven, 175 pagina’s tellende boek: HOE GOD VERSCHEEN IN SAKSENLAND. Over het optreden van Lebuïnus schreef hij een samenvatting voor deze website.