04-01-1788Overleden een tweede kind van de weduwe van Berent Bosman, 07-01 begraven.
Overleden een doodgeboren kind van Wicher Gerrits te Tongeren, 26-01 begraven.
Overleden een doodgeboren kind van Jannes Brummel in de Dophuise, 31-01 begraven.
Overleden een doodgeboren kind van Gerrit Bleumink, 07-02 begraven.
31-01-1788Overleden de heer Lt de Variemdier***, 06-02 begraven.
16-02-1788Overleden Jan Susarten*** te Zuuk, 23-02 begraven.
21-02-1788Overleden Laurens Scheun, was van sijn kinders alhier in kost besteed, 27-02 begraven.
15-02-1788Overleden een kind van Willem Korn(elis) Brummel, 19-02 begraven.
26-02-1788Overleden een kind van Hermen Cornelis Witteveen, 01-03 begraven.
06-03-1788Overleden Teunis Teunis, gewesene knegt van den overledene ontfanger Isendoorn, 11-03 begraven.
24-03-1788Overleden Gijsbert Derks, weduwnaar van Barta Jans. 29-03 begraven.
03-04-1788Overleden Janna Gerrits, weduwe van wijlen Barta van Essen te Gortel, 09-04 begraven.
12-04-1788Overleden Weintjen Loedemans, 16-04 begraven.
14-04-1788Overleden Gerrit Vlim, 17-04 begraven.
15-04-1788Overleden Ernst Barneveld, 19-04 begraven.
Overleden een doodgeboren kind van Lamb(ert) Willems van Essen, 19-04 begraven.
02-05-1788Overleden de huijsvrouw van Aart van Dragt, 06-05 begraven.
03-05-1788Overleden een kind van Heimen Aalberts op den Burg, 06-05 begraven.
08-06-1788Overleden Hendrik Boeve, woonende op het Witteveen, 12-06 begraven.
09-06-1788Overleden Hendrik Gerrits Bijsterbos te Dijkhuijsen, 13-06 begraven.
12-06-1788Overleden een kind van Gerbrich Mulder, 16-06 begraven.
10-07-1788Overleden Wolbert Goossens, 14-07 begraven.
17-07-1788Overleden Aartjen Gerrits, weduwe van Gerhardus van Laar, 21-07 begraven.
26-07-1788Overleden de huijsvrouw van Jan Reinders op de Horst, nalatende kinderen, 30-07 begraven.
06-08-1788Overleden een kind van Hendrik van den Esgert, 11-08 begraven.
08-08-1788Overleden Jan Gerrits te Zuuk, nalatende vrouw en kinderen, 12-08 begraven.
10-08-1788Overleden de weduwe van Kuisman Tije Mooijen, 14-08 begraven.
15-08-1788Overleden Goossen Peters, 20-08 begraven.
25-08-1788Overleden de huijsvrouw van Koendert van Dragt, 29-08 begraven.
26-08-1788Overleden een kind van Steven Visser te Vemde, 30-08 begraven.
29-09-1788Overleden de huijsvrouw van Aalbert Stevens, 04-10 begraven.waarvan de sterfdag op de gekoulslijst*** gebragt moet worden.
01-10-1788Overleden Jacomina Brouwer, de weduwe van Berent Koolhaas, 06-10 begraven.
13-10-1788Overleden Jan Wind aan den Agterenk (arm), 16-10 begraven.
21-10-1788Overleden Decemer Hagedoorn (arm) 25-10 begraven.
01-11-1788Overleden een zoon van wijlen Mewes Modderman, 05-11 begraven.
01-11-1788Overleden een kind van Aart Gerritsz Stap, 04-11 begraven.
18-11-1788Overleden Gerrit Lamberts Kop, 24-11 begraven te Johaverd***.
17-11-1788Overleden Hendrik van Noorle (arm), 22-11 begraven.
25-11-1788Overleden Anna Brouwer, dogter van Gerrit Brouwer, 01-12 begraven.
01-12-1788Overleden Jannes Baverman in Wissel, nalatende vrouw en kinderen, 08-12 begraven.
05-12-1788Overleden een kind van Teunis van Lohuijzen in Dorp, 11-12 begraven.
06-12-1788Overleden de weduwe van wijlen Gerrit Sanders in Lohuijzen, 12-12 begraven.
06-12-1788Overleden Barta Goossen te Tongeren, 11-12 begraven diaconij.
07-12-1788Overleden een kind van Jannes Baverman, 08-12 begraven.
07-12-1788Overleden Jan Smit, 11-12 begraven.
23-12-1788Overleden een zoonje van Steven Visser, 29-12 begraven.