06-01-1789Overleden Aaltjen, huijsvrouw van Jacob Staggemeijer, 10-01 begraven.
12-01-1789Overleden de huijsvrouw van Hendrik Snerrewind, 19-01 begraven.
12-01-1789Overleden Derkjen Mossink wonende in de Pollen te Schaverde, 19-01 begraven.
13-01-1789Overleden Lamberta Alon agter de Berg, 19-01 begraven.
14-01-1789Overleden Eijbertjen Jans (arm), 17-01 begraven.
14-01-1789Overleden een kind van Jan Egberts Pijkeren, 17-01 begraven.
28-01-1789Overleden Trijntjen, dogter van Zwarte Rik, 03-02 begraven.
27-01-1789Overleden Jan Horst, zoon van wijlen Lambert Horst, 02-02 begraven.
Overleden een doodgeboren kind van Hendrik Peters Drost, 03-02 begraven.
13-02-1789Overleden een kind van Jan Jans van Lohuijzen, 17-02 begraven.
24-02-1789Overleden Lambert Haverkamp, alias Honde Smit (arm), 28-02 begraven.
28-02-1789Overleden Aaltjen, laatst weduwe van Hendrik Pijkeren (arm), 04-03 begraven.
09-03-1789Overleden de huijsvrouw van Hendk Vlim aan den Emsterenk, 16-03 begraven.
Overleden de weduwe van wijlen Paulus Kok, 06-03 begraven.
16-03-1789Overleden een kind van Gijsbert Boswaarder, 21-03 begraven.
20-03-1789Overleden een kind van Heimen Peters in ’t Dorp, 23-03 begraven.
Overleden een kind van Hendrik Witteveen, 24-03 begraven.
23-03-1789Overleden een kind van Gerrit Jans … op ’t Hul, 30-03 begraven.
28-03-1789Overleden Aaltjen Derks Palm, weduwe van Hendrik Scoemaker in Lohuizen, 01-04 begraven.
26-03-1789Overleden een kind van Derk Kortiermeester, 28-03 begraven.
04-04-1789Overleden de weduwe van Jan Gerrits Strunk in ’t Weusterveen, 10-04 begraven.
Overleden een doodgeboren kind van Willem Willems in het Weusterveen, 06-04 begraven.
06-04-1789Overleden Jantjen Jans Vorstelmans, weduwe van wijlen Gerrit Derks, 11-04 begraven.
24-04-1789Overleden de dogter van Jacob Hendriks aan den Brink, 28-04 begraven.
14-05-1789Overleden Wolter Kobes te Gortel, laat kinderen na, 18-05 begraven.
16-05-1789Overleden Hendrik Snerrewind, 20-05 begraven.
Overleden een doodgeboren kind van Jannes Brummel te Noorle, 23-05 begraven.
26-06-1789Overleden de dogter van Evert Gerrits te Tongeren, 01-07 begraven.
05-07-1789Overleden een kind van Andries Feyth, 08-07 begraven.
20-07-1789Overleden Kornelis Ariens aan den Brink, ongehuwd, 24-07 begraven.
31-07-1789Overleden een kind van Lubbert ten Holte, 04-08 begraven.
04-08-1789Overleden een kind van Berent Jans aan den Emsterenk, 08-08 begraven.
15-08-1789Overleden een kind van Aart Overbosch, 17-08 begraven.
11-09-1789Overleden Jannetjen Roelofs Bosmans, huijsvrouw van Albert van Essen, 15-09 begraven.
14-09-1789Overleden een kind van Hendrik Stegeman aan den Emsterenk, 18-09 begraven.
28-09-1789Overleden een dogter van wijlen Wessel Hendriks van Dragt (armen), 02-10 begraven.
09-10-1789Overleden Kornelis Herms in de Papestraat, 13-10 begraven.
12-10-1789Overleden Aartjen Witteveen, weduwe van Berent van Putten, 17-10 begraven.
16-10-1789Overleden Machteld Ridders, huijsvrouw van wijlen Kornelis Hermens in de Papestraat, 22-10 begraven.
23-10-1789Overleden Bartha Bibo, huijsvrouw van Coenraad Gerrisheim, 29-10 begraven.
27-10-1789Overleden Gerrit Kop te Schaverden, 02-11 begraven.
28-10-1789Overleden Jan Bibo, nalatende vrouw en kinderen, 03-11 begraven.
02-11-1789Overleden Berent van Ommen in Wissel, 09-11 begraven.
11-11-1789Overleden Adries van Marle, nalatende vrouw en kinderen, 14-11 begraven.
21-11-1789Overleden Willem Peters Drost, 27-11 begraven.
23-11-1789Overleden een kind van Hermen Korn(elis) ***, 27-11 begraven.
Overleden een doodgeboren kind van Hendrik Witteveen, 08-12 begraven.
12-12-1789Overleden een kind van Hendrik Jacobs Vorselman, 17-12 begraven.
17-12-1789Overleden Goossen Stevens te Gortel, nalatende vrouw en kinderen, 23-12 begraven.