02-01-1790Overleden Jannes Spaans op het Hul, 08-01 begraven.
10-01-1790Overleden een kind van Arnoldus Arends, 14-01 begraven.
12-01-1790Overleden de huijsvrouw van Berent Poes op de Horst, nalatende kinderen, te Oene begraven.
16-01-1790Overleden een kind van Willem Brummel te Vemde, 22-01 begraven.
24-01-1790Overleden een kind van de dogter van Gerrit Kop te Schaverde, 30-01 begraven.
26-01-1790Overleden een kind van Johannes van Velde, 01-02 begraven.
31-01-1790Overleden een kind van Jan Hendriks *** te Wissel, 04-02 begraven.
04-02-1790Overleden een zoontje van Theunis Stamp (arm), 08-02 begraven.
08-02-1790Overleden de weduwe van wijlen Hermen Willems Overbosch, 15-02 begraven.
09-02-1790Overleden een kind van Cornelis Derks op den Bijsterbos, 15-02 begraven.
10-02-1790Overleden Evert uijt Vosse, de welke was besteed door de Diacony, 13-02 begraven.
10-02-1790Overleden Arnoldus Arends, 16-02 begraven.
20-02-1790Overleden een kind van Simon Derks, 27-02 begraven.
20-02-1790Overleden Lubbert Aarts (arm), 24-02 begraven.
22-02-1790Overleden Aaltjen Tijmens, huijsvrouw van Theunis Stamp, 26-02 begraven.
23-02-1790Overleden de weduwe van Jan Decemers, 01-03 begraven.
26-02-1790Overleden Lambert Kop, was ongehuwt, 04-03 begraven.
27-02-1790Overleden Tijmen van Putten, 04-03 begraven, was van de armen betaald.
02-03-1790Overleden Teunis Stamp (arm), 06-03 begraven.
04-03-1790Overleden een dogter van Lubbert ten Holte, 10-03 begraven.
06-03-1790Overleden Teunis van den Beld, 12-03 begraven.
07-03-1790Overleden de kleinste dogter van Lubbert ten Holte, 10-03 begraven.
Overleden een kind van Jan Willems, 12-03 begraven.
13-03-1790Overleden Tijmen van Putten te Dijkhuizen, 19-03 begraven.
20-03-1790Overleden het zoontje van de weduwe van wijlen Theunis van den Beld, 26-03 begraven.
28-03-1790Overleden een kind van de weduwe genaamt Willempjen Kop, 02-04 begraven.
30-03-1790Overleden Gerrit Witteveen, 06-04 begraven.
10-04-1790Overleden Anna, dogter van wijlen Hoepel Elsjen te Wissel, 15-04 begraven.
19-04-1790Overleden Lambert Lamberts Kadet te Noorle, 23-04 begraven.
15-04-1790Overleden een kind van Roeloff Lamberts Schipper, 18-04 begraven.
20-04-1790Overleden Gerrit, een zoontje van wijlen Jannes Bos, 26-04 begraven.
Overleden een kind van Jannes Brummel in de Dophuise, 26-04 begraven.
27-04-1790Overleden Aaltjen Aarts, huijsvrouw van Peter Burgemeijer, 02-05 begraven.
25-05-1790Overleden een kind van Jan Jansen te Gortel, 29-05 begraven.
26-05-1790Overleden een kind van Tijmen van den Esgert, 31-05 begraven.
30-05-1790Overleden Kobus Wolters te Gortel, 03-06 begraven.
09-06-1790Overleden Jan, een zoontje van Arent Bibo, 12-06 begraven.
19-06-1790Overleden Aalbert Lukas aan den Agterenk, 23-06 begraven.
Overleden een kind van Hendrik Arends onder Schaverde, 24-06 begraven.
25-06-1790Overleden een kind van Tijs Jakobs, 30-06 begraven.
14-07-1790Overleden een kind van Gerrit Bleumink, 17-07 begraven.
13-08-1790Overleden Aart Roskam, zoon van Jan, 17-08 begraven.
15-08-1790Overleden een kind van Willem Vogel, 18-08 begraven.
21-08-1790Overleden Heimen Herms van Emst in ’t Dorp, nalatende een weduwe, geen kinderen, 25-08 begraven.
23-08-1790Overleden een kind van Jan Aarts Schut, 28-08 begraven.
25-09-1790Overleden een kind van Kornelis Riphagen, 29-09 begraven.
29-09-1790Overleden een kind van Kornelis Riphagen, 02-10 begraven.
01-10-1790Overleden Hendrik Teunis, ander Kamer Hendrik genaamt, 05-10 begraven.
08-10-1790Overleden een kind van Aalbert Koekoek, 12-10 begraven.
09-10-1790Overleden Geurtjen Feit, 13-10 begraven.
16-10-1790Overleden Anthony Limpurg, 20-10 begraven.
18-10-1790Overleden Gerrit Jans van de Vosse te Dijkhuijsen, 25-10 begraven.
20-10-1790Overleden Hendrik Roelofs Bosman, 26-10 begraven.
24-10-1790Overleden de huijsvrouw van Lambert Dekker aan den Brink, 28-10 begraven.
01-11-1790Overleden een kind van Arent Arents op den Ham, 06-11 begraven.(Volgens de volgorde in het geschreven boek zou het 1 en 6 december moeten zijn)
19-11-1790Overleden Peter Gerrits te Gortel, nalatende vrouw en kind, 25-11 begraven.
20-11-1790Overleden Geerlig Arents, 27-11 in ’t Nijbroek begraven.
21-11-1790Overleden Egbert Rutgers, was ongehuwt, erfgenamen: nigt en neven, 27-11 begraven.
28-11-1790Overleden de dogter van Gergjen de Bonte, 02-12 begraven diaconij.
04-12-1790Overleden een kind van Grietje van Pijkeren, 09-12 begraven.
05-12-1790Overleden de weduwe van Tijmen Camphuijs, 13-12 begraven.
06-12-1790Overleden Hendrik van Dijk, was geboortig van Hattem, 12-12 begraven.
15-12-1790Overleden Lute Vermee aan den Brink, 21-12 begraven.
17-12-1790Overleden Jan Reinders op de Horst, 23-12 begraven.
25-12-1790Overleden Berentjen Hendriks, huijsvrouw van Jan de Wilde, den welke in het Nijbroek word begraven.
30-12-1790Overleden Janna Abrahams (arm), 04-01-1791 begraven.
Overleden een doodgeboren kind van Jan Willems te Tongeren, 08-01 begraven.