Datum:

Beleend met goed de Oosterhoff te Vemde:

1433: Willem Koenynck en vrouw krijgen uitstel.
11-5-1439 Nelle, echtgenote van de vorige wordt beleend; haar man is hulder (doet de leeneed).
9-1-1444 Johan Woltersz, kamerling van de bisschop van Utrecht, na overdracht door Nelle.
1468 Henrick Bentinck de jonge, na overdracht door vorige.

1485

Idem wordt beleend.

13-1-1548

Marsilius Blanckebiell t.b.v. Adolph Bentinck, jagermeester van Veluwe. Zijn vrouw Margrieta van Varick krijgt de lijftucht (vruchtgebruik).

17-3-1549

Alijt Bentinck als erfg(enaam) van haar broer Adolph. Hulder haar man Philips van Varick.

10-6-1555

Philips van Varick na de dood van zijn dochter Clara. Margriet van Varick houdt de lijftucht.

26-3-1558

Juffer Fenne Bentinck, non in het klooster te IJzendoorn, oudste dochter van Johan Bentinck, zuster van Adolph, wordt beleend.

20-3-1570

Juffer Johanna van Arnhem na overlijden van haar tante Fenne. Hulder is haar man Elbert van Voorst tot Schoonderbeek.

16-4-1572

Philips van Varick consent (toestemming) voor de lijftuchting van zijn vrouw Anna van Steenbergen.

22-4-1577

Goossen van Varick als erfgenaam van zijn neef voornoemd.

14-5-1577

Johan van Varick als erfg. van zijn broer Philips van Varick.

8-3-1603

Goossen van Varick Cornelisz na opdracht door Goossen Jan van Varick.

16-8-1623

Philips van Varick wordt beleend.

27-9-1624

Idem consent voor de lijftuchting van zijn vrouw Lubberta van Golstein.

25-9-1625

Idem consent voor de testamentaire dispositie t.b.v. zijn kinderen.

22-5-1640

Cornelis van Varick, kapitein, mede voor zijn zuster als erfgenamen van hun vader voornoemd.

16-2-1664

Frederik van Essen, richter van Arnhem en Veluwezoom, & Anna van Varick, consent voor hun lijftuchting.

21-9-1682

Philips Dirck van Varick, heer tot Wijenraedt, vaandrig, met 2/3 deel, en Clara van Varick, voor 1/3 deel, als erfgenaam van hun vader Cornelis, tevens overdracht aan Cornelis Nuck.

30-5-1718

Ds. Adam Persoon, predikant tot Deventer, t.b.v. zijn onmundige (minderjarige) zoon Anthony Johannes Persoon bij Christina Margaritha Nuck, na overlijden van oom Cornelis Nuck.

10-2-1724

Idem, nu mondig, te Arnhem wonende.

10-2-1730

Idem, burger tot Deventer, consent voor een magescheid (boedelscheiding) d.d. 3-12-1729, tussen hem en zijn zuster Reinera Geertruida, getrouwd met Jacob Winter de Graaff, burgermeester van Harderwijk, over de nalaten­schap van hun ouders.

11-9-1730

Idem wordt beleend.

7-2-1765

Mr. Adam Persoon, s Mr. Adam Persoon, schepen van het Loo, schout en ontvan­ger van Colmschate, rentmeester van het kapittel van St. Lebuïnus, lid van de gezworen gemeente van Deven­ter, als erfg. van zijn vader voornoemd.

N.B.: Bij het goed hoort 4 morgen hooiland in Wapenvelderbroek en1,5 mrg. hooiland in Vaassensebroek.

2-3-1767

Mr. Jacob van de Graaff & Eva Elisabeth Podt, Anthoni van de Graaff & Richarda Abigael Schomaker, Mr. Heribert Cornelis van de Graaff & Petronella Christina van de Graaff en Christina Margaretha van de Graaff, erfg. Mr. A.J.Persoon, doen afstand van hun rechten.

9-6-1788

A. Persoon, rentmeester, na verzuim, wordt beleend.

25-11-1801

De erfgenamen van Hendrika IJssel Focking geboren Persoon transporteren het goed aan Timen Jansen van den Esschert.