Rekest 430, d.d. 6-11-1513:

Gherit van Spuelde Henricksz. en Aert van Brenen Reynersz., namens Aernt van Brenen Aerntsz. den ouden, ter ener, en Willem van Broickhusen en Gherit Voet namens Truge van Brenen en haar broer Aernt, kinderen van zalige (wijlen) Gherit van Brenen, ter andere zijde, maken een deling over de nagelaten goederen van (groot)moeder, die in een brand is omgekomen.

Rekest 128, d.d. 20-12-1395:

Johan die Rode van Heker & Elsebe schenken aan de pastoor van Keppele, 266 oude schilden, gaande uit de tienden te Epe, behoudens 1/6 deel van de som, welke toekomt aan Rabode van der Corenhorst, op voorwaarde dat er missen worden gelezen, waarvoor nog twee pond des jaars uit een goed op ter Bernemer gaat.

Inventarisnummer 998, anno 1780:

Belening met 2/3 van de tienden te Epe, Heerde en Oene door A.W.C.W. van Pallandt, als opvolger van vader.

Rekest 537, d.d. 20-12-1547:

Belening voor Adolph Bentinck, jagermeester, met het goed Oosterhof, Vemde (gemachtigde: Marsillius Blanckebiell)

Inventarisnummer 1437:

Leenakten ten behoeve van tienden in Epe, Heerde en Oene voor Johan van Pallandt ten behoeve van zijn vrouw Elisabeth, als erfgenaam van haar vader.(met retroacta; zie hierna)

--Rekest. 257, d.d. 10-3-1456:

Lijsbeth van Homoet, huisvrouw van Sweder van Rechteren, wordt beleend.

--Rekest 498: d.d. 10-3-1539

Zie hiervoor.

--Rekest 579, d.d. 2-5-1557

Belening als 1539; vernieuwing eed.

NB: Zie leenregister Veeniging. Gelre, kwartier van Veluwe, pag. 213-215.

Rekest 415, d.d. 20-4-1505:

Geryt van Mekeren, drost van Veluwe, bevestigt dat Frederik van Voorst en Keppel een jaarlijkse rente van 40 Rijnse guldens opdraagt aan Agnes van der Eze.

Inventarisnummer 1441, anno 1625:

Elizabeth van Raesfeldt weduwe Van Pallandt, krijgt toestemming de tienden te Epe, Heerde en Oene opnieuw te bezwaren (hypotheek leggen) onder andere ten behoeve van haar zoon Hans Frederik van Pallandt.

Niet opgenomen:

Invnr: 1442, schuldbekentenis.

Idem 1443: verpanding 1736.

Idem 1444: stukken over de tienden 1778-1810.