Betreft: De Slettert en Lanterie, Oene
Datum: 29-1-1685
Ligging: W; de Wetering
Pandgever Evert Claessen & Henrickjen Henricks
Pandnemer Hendrik van Isendoorn, ontvanger, & Juffr. Hermelina van Hoeclum
Bijzonderheden: Wegens een schuld van 77 gld. en 10 stv.
Origineel: Ar. Cannenburg, invnr. 635, Coll. Moerman, schrift 4.