Betreft: De Plakkerij, Westerenkerrot, Vaassen
Datum: 21 mei 1819
Bijzonderheden: Huis, hof en zaai- en weiland, samen groot ongeveer 3 morgen. Hypotheekgever: Janna Jans, weduwe van Derk de Graaf, papierfabrikant te Vaassen. Hypotheeknemer: Gerrit Jan Wolven, papiermaker. Bedrag f 500, met kosten f 800
Origineel: Ar. Cannenburg, invnr. 499, Coll. Moerman, schrift 3