Betreft: Costverloren, Wissel
Datum: 4-6-1664
Verkoper: Jan Jacobsen wedr. van Reijertien Gerrits en zijn 5 kinderen
Koper: Hendrik van Isendoorn, ontvanger
Bijzonderheden: Betreft de overdracht van een jaarlijkse rente groot 11 gld. en 10 stuivers, waarbij hij zijn huis tot onderpand stelt.
Origineel: Ar. Cannenburg, invnr. 571, Coll. Moerman, schrift 4.