Betreft: Costverloren, Wissel
Datum: 8-10-1641
Verkoper: Willem de Haes & Judith Huygens
Koper: Jan Jacobsen
Bijzonderheden: Betreft de verkoop van een erfpacht, groot 42 stuivers jaarlijks uit een huis en hof, in bezit van koper. Het goed ligt rondom in de Wisselermark
Origineel: Ar. Cannenburg, invnr. 571, Coll. Moerman, schrift 4.