Betreft: Huis en hof daar de Cannenburch uithangt, dorp Vaassen
Datum: 16-11-1754
Verkoper: Claudia de Gadelieres
Koper: Frans Jan Haack, ontvanger, & Catharina Elisabeth Bakker
Bijzonderheden: Huis, hof en land. Koopsom 900 gld. Bezwaard met een uitgang aan de vicarie van St. Antonie te Vaassen, groot 21 gld. en 10 stv. jaarlijks. Op 10-5-1760 kocht Haack van verkoopster nog een akkertje van 1 spint achter het huis. De jaarlijkse rente werd 8-8-1768 verhoogd tot 43 gld.
Pachter: Jan Elsjes
Origineel: Ar. Cannenburg, invnr. 494, Coll. Moerman, schrift 4.