Betreft:

Huis en hof daar de Cannenburch uithangt, dorp Vaassen
Datum: 14-3-1735
Verkoper: Gerrit Aertsen Ankersmit & Geertruyt Pannekoek, Albert Ankersmit, mede voor zijn broer Claas.
Koper: Juffers Ida Sophia en Claudia de Gadelieres

Bijzonderheden:

Waar de Cannenburch uithangt of uithing (ws. een herberg), schuur, put en verdere opstallen, kamp zaailand achter de hof, gr. 10 schepel, heggen en holtgewas, een akker zaailand van 1 molder (O: Kerkenakker, Z: Dhr. Van de Cannenburg, W: Heggencamp, N: de gemene weg), nog een morgen hooiland in den Brand, Emsterbroek naast het land van Albert van Bussel, nog een katerstede bestaande in huis en zaailand groot 2 molder, de weide daarbij gelegen aan de Hegge in Vaassen (N: de beek), nog 1½ morgen hooiland in Emsterbroek (naast Coldewey’s 1½ morgen). Door kopers uit kracht van verwin, wegens schulden, via de landdrost verworven.
Origineel: Ar. Cannenburg, invnr. 494, Coll. Moerman, schrift 4.