Betreft: Huis en hof in Westerenk, Vaassen
Datum: 4-7-1828
Ligging: Z: Cannenburg, O+W: Willem Logen, N: de gemeente
Verkoper: Jannetje Jans van het Hul wed. Aart Kamphuis, wonende Westerenk, Jannetje Kamphuis & Jan van Orden, papiermaker, won. aan ‘t Hegge, Heimen Kamphuis, landbouwer aan ‘t Hegge, Jan Kamphuis, dagloner in Westerenk, Hermina Kamphuis & Frans van Holten, papiermakersknecht in Westenenk, Aaltje Kamphuis, won. Westerenk.
Koper: Cannenburg
Bijzonderheden: Huis, hof, kamp in Westerenk. Ook verkocht: een kamp zaailand in Westerenk: N; de beek van Bartus Terwel, O: gemene veld, Z: Cannenburg, groot 50 roeden, en nog een stuk hooiland.
Origineel: Coll. Moerman, schrift 6.