Betreft: Huis en hof, op de Ham, buurschap Zuuk, Epe
Datum: 16-4-1708
Ligging: N: de weg naar de Hammerbrinck, W: de wed. en erfg. van Jan Jansen Wannemacker de olde, Z: pandnemers, O: Jan Jansen wannemacker de jonge
Pandgever: Teunis Lamberts & Henrijcksien Jans, voor 2/4 part, en Jantien Beernts, voor 1/4 part
Pandnemer: Juffr. Hermelina van Hoeclum wed. H. van Isendoorn
Bijzonderheden: Voor drie jaar verpandt.
Origineel: Ar. Cannenburg, invnr. 576 (?), Coll. Moerman, schrift 1