Betreft: Land in Vorchter Zaaibroek, Vorchten
Datum:20-12-1848
Ligging:Sectie B, nr. 70
Bijzonderheden:Cannenburg en Jan Nienhuis, landbouwer in Veessen bezitten samen een stuk groenland, groot 3 bunder, 63 roeden; zij verdelen dat, waarbij Cannenburg het voorste gedeelte tot aan de Sijbroeckstraet krijgt.
Origineel:Ar. Cannenburg, invnr. 657, Coll. Moerman, schrift 7.