Betreft: Land in Westenenk, Vaassen
Datum: 28-7-1862
Ligging: Sectie C, nr. 596
Verkoper: Simon van Laar, dagloner te Vaassen
Koper: Cannenburg
Bijzonderheden: Groot 6 roeden, 40 el, koopsom 40 gld.
Origineel: Coll. Moerman, schrift 7.