Betreft: Leeckerbeetken, Eperenk
Datum: 24-4-1662
Ligging: O: Peter Gerrits Brouwer, Z: de weg van het dorp naar den Ham, W: de vicarie, N: het gemene veld.
Pandgever: Steventjen Jansen. wed. van Jan Henrciks Melis en haar onmundige zoon Henrick Jans
Pandnemer: Hendrik van Isendoorn, ontvanger
Bijzonderheden: Een stuk zaailand groot een ½ mud, met holtgewas, voor 12 jaar verpand (te lossen met 150 gld)
Origineel: Coll. Moerman, schrift 7.