Betreft: Loffackers, Eperenk
Datum: 4-5-1707
Ligging: O: gemene weg, N: weg gaande naar de Heuve
Verkoper: Jan Daniels & Jennichjen Willems
Koper: Juffr. H. van Hoecklum wed. Isendoorn
Bijzonderheden: Twee akkers, gelegen aan het pad van het dorp naar Lohuizen, door zal. Peter Torsius van Ryck Aerts & Lubbe Berents gekocht, voor 400 gld. Met onderhoudsplicht voor het hoekje na de Lohuizerbrink, zoals van ouds gebruikelijk.
Status goed: Stellen tot onderpand een stuk land in hun kamp, genaamd den Doelbosch.
Origineel: Ar. Cannenburg, invnr. 576 (?) , Coll. Moerman, schrift 4.