Betreft: 1. Een stuk land in Vossenbroek, Emst. 2. Een stuk land gelegen opt Vaerle, Emst. 3. Een hofje, Emst
Datum: 20-6-1598
Ligging: 1. met de ene einde schietende aan Bernt Willemsens erfg. en de andere aan kopers. 2. idem. 3 O, Z en N: Berndt Willems hofstad en W: land van Jenneken van Heiden
Verkoper: Johan Busch & Hermanna
Koper: Mr. Johan Steenbergen koperslager den alden & Aelken
Bijzonderheden: Diderick van Apeltoren en Diderick Ripperbandt als geërfden in Overveluwe, maken de akte op.
Origineel: Ar. Cannenburg, invnr. 559