Betreft: Een stuk land in Vossenbroek zoals zij van hun grootvader Drees Janss hebben aangeërfd
Datum: St. Steven 1587
Ligging: O: na de Grift, Z: Lubbert Aerts, W: Hermen Stenberch en N: Suijckerveld
Verkoper: Alijdt wed. van Jan Andries en kinderen als Gerrijt Jansen, tevens haar momber, en de vier dochters Fenne, Dresken, Benne en Mechtelt, voorts Huijge en Geijsken nag. kinderen van zal. Evert Andries, Marten Warners & Lubbe, Gerrijt Jacobs & Marrij, Jan en Peter Gerrijts en Eevert zal. Eevert Gerrijts nag. zoon en Jan Gerrijts als oom en momber voor Eevert
Koper: Mr. Johan Steenbergen & Aelken
Bijzonderheden: Zegelaars: Bernt van Holthuijsen en Johan van Hoeckelum
Origineel: Ar. Cannenburg, invnr. 559