logo

Weiland in Nijbroek

Betreft:

Weiland in Nijbroek.

Datum:

Verkoper:

Koper:

11-12-1747

Willemina Johanna barones Torck

Cannenburg

Bijzonderheden:

Groot 8 morgen, koopsom 1350 gld.

Origineel:

Ar. Cannenburg, invnr. 652 / Collectie Moerman, schrift 8.