Nijbroek

 • Weiland in Nijbroek

  Betreft:

  Weiland in Nijbroek.

  Datum:

  Verkoper:

  Koper:

  11-12-1747

  Willemina Johanna barones Torck

  Cannenburg

  Bijzonderheden:

  Groot 8 morgen, koopsom 1350 gld.

  Origineel:

  Ar. Cannenburg, invnr. 652 / Collectie Moerman, schrift 8.