Betreft:

Een half huis aan de Emsterenk.

Datum:

Verkoper:

Koper:

22-6-1706

Jacob ten Pezel & Agnes Weijenberg en Johanna Weijenberg.

Cannenburg

Bijzonderheden:

Verkopers hebben het ooit gekocht van Reijner Daems. Het is deels tijns- en deels herengoed.

Origineel:

Ar. Cannenburg, invnr.  616 / Collectie Moerman, schrift 8.