Betreft: Een eikenbosje in Vemderenk
Datum: 28 februari 1730
Ligging: N: koper zelf
Verkoper: Swijer Egberts & Hermina Mullers, Berent Wildemans & Aaltjen van der Muelen en voor mede-erfgenamen van Hendrik Muller & Ottien Wildemans
Koper: Hendrick van Isendoorn, ontvanger
Bijzonderheden: Een eikenbosje, te weten grond, stobben en hout, in Epe in de Vemderenk in 't Kriekland gelegen, voor 55 gld.
Status goed: Allodiaal
Origineel: Ar. Cannenburg, invnr. 605, Coll. Moerman, schrift 3