Betreft: De Muggenberg, Oene
Datum: 1726-1743
Bijzonderheden: Aantekeningen over schulden m.b.t. de Muggenberg, o.a. een obligatie van 'neef' Joan van Hoeclum tot den Muggenberg ad 50 gld.
Origineel: Ar. Cannenburg, invnr. 363 (?) , Coll. Moerman, schrift 1