Betreft: De Muggenberg, Oene
Datum: 27-10-1724
Bijzonderheden: Magescheid tussen Derck van Hoeclum enerzijds en zijn kinderen Joan, Cecilia (geh. met Barthold Avercamp), Gertuyd (geh. met Joan de Gruter) en Jacob (geh. met Gesina Allegonda Wijchmans) anderzijds. Derck krijgt een kamp weiland, gr. 6 morgen, nog een kamp waarop elshout staat, de Elsbosch genaamd, zoals hij bij testament van juffr. Mechteld van Hoeclum heeft gekregen. Joan krijgt het huis en de schuur en de pas met het gedeelte van de hof naar de weg aan de oostzijde tot aan de kerseboom en appelbomen die aangeplant zijn. Cecilia: de grote raaikamp met houtgewas en deel van de hof, Gertuyd: de Bruggecamp, twee morgen in de Aelpreusse en Schothoff en Jacob: het Schotkampje, drie akkers genaamd Langeacker, en Kalvercampje. Voor de pretentie die de heer Gerrit van Heuclum en Reynira van Heuclum (wed. Peter de Grueter) beweren te hebben zal Barthold Avercamp aan zijn zwagers ieder 25 gld. betalen.
Origineel: Ar. Cannenburg, invnr. 640, Coll. Moerman, schrift 1