Betreft: Diverse percelen in Oene
Datum: 15-8-1726
Ligging: De laatste percelen zijn aan elkaar gelegen (O: Joan Greuter, Z: de gemene straat, W: Dhr. van Haersolthe van Yrst, Jannis Brouwer en Petersen, N: de gemene weg).
Verkoper: Heer Joan van Hoeclum & Odilia van Limburgh, Heer Barthold Avercamp & Cicilia van Hoeclum, Heer Joan Greuter & juffr. Gertruyda van Hoeclum en vrouw Gesina Alledonda Wigmans, huisvr. van Jacob van Hoeclum, vaandrig.
Koper: Hendrik van Isendoorn, ontvanger
Bijzonderheden: 6 Morgen weiland in Oender Voorbroeck, 2 morgen hooiland in Achterbroeck de Aelpreuse genaamd, 3 morgen weiland de Elsbosch genaamd aan de Assenbrinck, voorts alles gehoord hebbende onder het goed de Muggenberg te weten: de Grote Kamp, Schotkampje, 3 akkers, de Lange akker, het Kalvekampje met een bosje daarbij, de Schothoff en Bruggekampje (schietende zuidwaarts aan de grafte van de Muggenbergshoff).
Status goed: Alleen Schothoof is tiendvrij. De kopers nemen de schulden aan resp. wijlen predikant Persoon en de kinderen van Gerrit Dercks Brouwer over.
Origineel: Ar. Cannenburg, invnr. 639 (?), Coll. Moerman, schrift 1