Betreft: Drie akkers op de Vemderenk
Datum: 17 mei 1659
Ligging: 1) N: de hoge weg op de Vemderenk; Z: kopers; O: heer van Schoonderbeeck2 + 3: niets aangegeven.
Verkoper: Helmich Gerritsen Schuijrman & Jennetien Bergher
Koper: Adriaen van Isendoorn & Peterken Daems
Bijzonderheden: Van broer geërfd en stelt tot waarborg half huis en erf in het dorp te Lohuizen.
Origineel: Ar. Cannenburg, invnr. 595, Coll. Moerman, schrift 3