Betreft: Land in Oener Achterbroek, Oene
Datum: 1717
Verkoper: Gerrit Bakker & Catharina Beziers
Koper: juffr. Hermelina van Hoeclum wed. H. van Isendoorn
Bijzonderheden: 1½ Morgen in het Bijsekampken
Origineel: Ar. Cannenburg, invnr. 632 (?), Coll. Moerman, schrift 1