Betreft: Land in Oener Achterbroek, Oene
Datum: 8-12-1646
Ligging: W: kopers, O: Santgrave
Verkoper: Jonker Palick Marckeloff & Juffr. Gerarda Peckedam
Koper: Arent Arentsen de olde en zijn zoon Arent Arents de jonge
Bijzonderheden: 2 Morgen
Origineel: Coll. Moerman, schrift 1