Betreft: Land in Oener Achterbroek, Oene
Datum: 2-5-1672
Ligging: N: de Veltcamp, W: Jr. Marckeloff, Z: Jr. Elsholt, O: zandgrave
Bijzonderheden: Jonker Wilhem Marckeloff, mede voor zijn moeder G. Peckedams wed. en broer Adolph, bevestigt de eerdere overdracht door zijn ouders aan de familie Arents.
Origineel: Coll. Moerman, schrift 1