Betreft: Land in Oosteroene
Datum: 26-8-1808
Verkoper: De diaconie van Oene
Koper: Cannenburg
Bijzonderheden: Gehorende onder een erf, waarvan koper bezitter is. De diaconie houwde ten onrechte bomen van het stuk; de landdrost gaf daarom het bevel dat zij tot overeenstemming moesten komen met Cannenburg, waardoor deze koop tot stand kwam. Het is ΒΌ morgen groot, koopsom 100 gld.
Origineel: Ar. Cannenburg, invnr. 643, Coll. Moerman, schrift 4.