Betreft: Huis en hof, op de Ham, buurschap Zuuk, Epe
Datum: 8-3-1718
Bijzonderheden: Magescheid tussen Teunis Lamberts & Henrijcksien Jans, enerzijds, en Marten Jurgens, vader van zijn twee onmundige kinderen bij Annegjen Beernts, anderzijds, maken een magescheid over het huis. Eersten zullen behouden het huis, de haard met de deel voor 3/4 part tot aan de stijl achter de kamer, maar de stijl zal bij de deel horen, evenals 3/4 part van het hof aan de oostzijde tot aan de palen en de 3/4 part van de hoek tegen het huis naar de westzijde. Marten zal het 4e part van de kamer aan het huis tot aan de stijl achter de kamer waar hij nu woont en het 4e part van de hof enz. krijgen. De weg tegen de kamer is gemeenschappelijk.
Origineel: Ar. Cannenburg, invnr. 576 (?), Coll. Moerman, schrift 1