Betreft: Bossenbroek, Vaassensebroek, Vaassen
Datum: 12-9-1770
Ligging: O: het bos, W: gemene veld, Z: Lange campje
Verkoper: Hr. Maes Pranger & Vrouwe Evertien van Erentall
Koper: Hr. Jan Haack Henricksz.
Bijzonderheden: huis, hof, schuur, berg, schaapschot en verdere opstallen, met zaai-, wei- en hooiland, heggen en holtgewas, groot ongeveer 35 morgen (voor 5010 gld) Pranger overlegd een bewijs over de afstamming: Via Jan ten Holthe & Mechteld van Vaneveld kwam het op hun enige dochter Helena ten Holthe, geh. met Dirk Pranger. Na een magescheid (9-12-1732) tussen haar kinderen, Claes, Mechteld (overleden) evenals Bessel Pranger, zijn vader, (geh. Met Beertjen Maessen) en tante Clasina -die ieder een helft erfden- vererfde het op hem.(volgens testament d.d. 17-12-1744)NB: Tevens schreef hij enkele brieven over de waarde van de landerijen bij Bossenbroek. Ook dat het erf door zijn voorouder Gerrit ten Holthe, in 1628, werd gekocht van jonker Willem Pieck, drost van Culemborg, voor 7000 gld. In 1721 werd het verpacht aan Gerrit Aertsen voor 200 gld. Deze woonde er 20 jaar.
Status goed: Allodiaal
Origineel: Ar. Cannenburg, invnr. 509, Coll. Moerman, schrift 1