Betreft: Een weide aan de Hegge, Vaassen
Datum: 16-3-1684
Ligging: N: die Santvoorde, W+ Z: kopers
Verkoper: Wijer Henricx & Willemke Gerrits en Aert Jansen Joncker & Jenneken Henricx
Koper: Jan Jansen Anckersmit & Woltera Stevens
Bijzonderheden: Was bijgevoegd bij de verkoopakte van 1770 als bewijsstruk van eigendomsrecht
Origineel: Ar. Cannenburg, invnr. 489, Coll. Moerman, schrift 2