Betreft: Een vierendeel holt in de Nierssense- en Vreebosch, Niersen.
Datum: 1-9-1780
Bijzonderheden: Volgens testament van Hendrik van Isendoorn en diens zuster Adriana van Isendoorn d.d. 19-12-1755 en 4-7-1755 vererfd op Cannenburg. Eerder was beleend Geertruyd van Heuclum, daarna zoon Johan van Heuclum daarna voornoemde Hendrik van Isendoorn. Daarna beleent F.J. van Ysendoorn a Blois (9-7-1759), toen de gravin van Renesse wed. Cannenburg, daarna R.C. van Ysendoorn a Blois; nu verzoekt diens zoon Frederik Johan beleent te worden.
Status goed: Leengoed
Origineel: Ar. Cannenburg, invnr. 546, Coll. Moerman, schrift 4.