Betreft: Een smederij in Vaassen
Datum: 30 januari 1844
Ligging: a) Tussen gemeentegrond, grond Heer van Cannenburg en het Feitenhof, sectie D no. 228, 229, 257 en 258. b) Ook Sectie D 291-293, aangrenzend: gemeentegrond, grond Feitenhof en van de gereformeerde kerk te Vaassen c) Sectie D 355 bij de algemene begraafplaats
Bijzonderheden: Joost Terwel, ijzersmid te Vaassen, legt er een hypotheek op ten behoeve van Gerrit Langen, broodbakker te Vaassen, gehuwd met Bartje Buitenhuis, tot zekerheid betaling f 1.000 op: a) huis en erf met smedenhuisje, 34 roeden; b) bouwland (1b 542); c) bouwland (262)
Origineel: Ar. Cannenburg, invnr. 518, Coll. Moerman, schrift 3