Betreft: Een stuk land in Eperenk
Datum: 15-5-1641
Ligging: O: Sibilla van Dompseler, Z + W: Marten van Heyden, N: Pastorie van Epe
Verkoper: Ryck Aertsen & Lubbe Berents
Koper: Toenis Jacobs & Steventien Jans
Origineel: Ar. Cannenburg, invnr. 563, Coll. Moerman, schrift 4.