Betreft: Een tuin in Vaassen
Datum: 18 juli 1846
Ligging: D 228, 229, 24 roeden
Verkoper: Bartha Buitenhuis, weduwe van Joost Terwel
Koper: Cannenburg
Bijzonderheden: Bartha is erfgenaam van Joost Terwel, die eigenaar werd bij publieke veiling 1835 van de goederen van wijlen Gerrit Terwel & Hendrina Adelerhof. NIET in koop begrepen het huis en verdere getimmer; dat zal verkoopster afbreken. Voor f 1300.
Origineel: Ar. Cannenburg, invnr. 518, Coll. Moerman, schrift 3