Betreft: De Eekte, Vaassen
Datum: 25 februari 1693
Verkoper: Everhard Bouwer, J.U.D. en oud-burgemeester der stad Deventer, gehuwd met Geertruyt Arentsen
Koper: Johan Aertsen, papiermaker & Geertjen Jansen
Bijzonderheden: Vrij, allodiaal en tienbare erve en goed d' Eekte genaamd. In gebruik bij Egbert Aelberts als meijer.
Origineel: Ar. Cannenburg, invnr. 514, Coll. Moerman, schrift 3