Betreft: Drie erven: een in Vemde, twee in Oene (o.a.de Muggenberg)
Datum: 18-6-1783
Hypotheeknemer Cannenburg
Hypotheekgever Gerhard Slichtenbree & Catharina Ribbius
Bijzonderheden: Stelt tot onderpand een boerenplaats in Vemde bewoond bij Hendrik Jonker, de boerenplaats de Muggenberg in Oene, bewoner Frans Gerrits en een boerenplaats in Oene, bewoner Gerrit Proper. Eertijds in eigendom van Hendrik van Isendoorn, ontvanger, en bij testament vererfd op Cannenburg.Op 11-2-1812 wordt de hypotheek verlengd, de houder van de lening is dan Anna Helena Zegerius wed. van Ch. Slichtenbree. Deels op 8-2-1822 in handen van Gerharda Christina Slichtenbree wed. van Hendrik van Suchtelen. Op 27-9-1836 geroyeerd.
Origineel: Coll. Moerman, schrift 4.