Betreft: Land in Oene
Datum: 24 februari 1724
Ligging: N: koper zelfs W: de secretaris Dumbar of de wed. Cuyper, Z: de gemeene weg
Verkoper: Gerrit Frericks & Gerritjen Wolters
Koper: Henrick van Isendoorn, ontvanger.
Bijzonderheden: Stukje zaailand in Oene, met holtgewas, zijnde 3 akkers, ong. 3 schepel en ¼ part van 2 kampjes hooiland, die na enige jaren afgeplagd zijn, in de Ruytwinkels, waarvan Wolter Eymberts ¾ deel toebehoort.
Status goed: Tijnsland
Origineel: Ar. Cannenburg, invnr. 639, Coll. Moerman, schrift 3