Betreft: Land in Oene
Datum: 14 april 1856
Ligging: 16 Roeden sectie H, ged. No. 26; is een bunder, eigendom van de geƫrfden van Oene, die het sinds onheugelijke tijden bezaten zonder dat titels van aankomst bestaan en nimmer overschrijving heeft plaats gehad.
Verkoper: Willem Dalhuizen, landbouwer en koopman, en Johannes Lambertus Scholten, koopman, beiden te Oene, als poldermeesters dorpspolder Oene.
Koper: Cannenburg
Origineel: Ar. Cannenburg, invnr. 646, Coll. Moerman, schrift 3