Betreft: Een boerenplaats of hofstede, Niersen
Datum: 23 november 1836
Verkoper: Willem Looijen in Niersen evenals overige familieleden en erfgenamen
Koper: Cannenburg
Bijzonderheden: 1) Huis met erf, bakoven, 4 kampen bouwland, enz., 11 bunder (Sectie F no. 291-300, 302-304, 307, enz. met de erfpacht van grasgrond toebehorend aan het Vreebosch te Vaassen. 2) Hooiland (sectie F no. 170, de helft), gen. De Halve Hoeve, grenzend aan de beek. 3) Stuk bouwland op den Hullenkamp in gem. Epe, pomp, 2 schaapskooien, alles tesamen 31 bunder, voor f 4.525,--
Origineel: Ar. Cannenburg, invnr. 552, Coll. Moerman, schrift 3