Betreft: Land in Vemde, Epe
Datum: 1 juni 1717
Ligging: N: pandnemer, W en Z: gemene weg, O: de wed. van ontvanger Henrick van Isendoorn
Bijzonderheden: Een stuk zaailand, ong. 3 molder met houtgewas in Epe, buurtschap Vemde
Status goed: Deels allodiaal, deels vrij bedongen herengoed onder de zaalweer van Steven Daams, geen lasten als verpander. Wordt voor 6 jaar verpand; bij inlossing: een jaar van tevoren opzeggen. (1000 gulden.)
Pandgever: Marten van Isendoorn & Joanna Christina van Hoeclum
Pandnemer: Neef Henrick van Isendoorn, ontvanger van het ampt Epe
Origineel: Ar. Cannenburg, invnr. 576, Coll. Moerman, schrift 3