Betreft: Land in Tongeren
Datum: 25-6-1641
Verkoper: Peter Gerritsen, brouwer, & Willemken Herms en Teunis Jacobsen & Steventjen Hanssen
Koper: Warner Harms & Bette Aerts
Bijzonderheden: Een stuk zaailand in verschillende percelen gelegen. (O+N+Z: kopers,W: den Cornenberg), een stuk land op Oosterhegge (O: Stevenken Warners, Z: het gemene holt, W: den Cornenberg), nog twee akkers, groot 1 schepel, aan de gemene straat, totaal circa 6 schepel. Verkopers hebben het aangekocht van Gedeputeerde Staten van Veluwe, stellen tot waarborg hun erf Claerbeeck.
Origineel: Coll. Moerman, schrift 7.