Betreft: Land in Suijenenck, Vemde
Datum: 12 februari 1722
Ligging: N+O: aan koper
Verkoper: Egbert Jansen Vrijdagh & Albertien Claes
Koper: Henrick van Isendoorn, ontvanger
Bijzonderheden: Akkertje zaailand, groot 1ΒΌ schepel, voor 100 Car.gld.
Origineel: Ar. Cannenburg, invnr. 605, Coll. Moerman, schrift 3