Betreft: Land in de Vemderenk
Datum: 17 mei 1732
Ligging: N: koper W: de weduwe van burgemeester Hendrik Tijdeman, Z: de weduwe van burgemeester Hendrik Tijdeman, O: o.a. koper
Verkoper: Gerrit Hendriks & Lubbetje Dercks
Koper: Hendrik van Isendoorn, ontvanger
Bijzonderheden: Een akkertje zaailand en houtgewas, in Epe, buurtschap Vemde, in 't Kriekland in de Vemderenk, voor 70 gld.
Status goed: Allodiaal
Origineel: Ar. Cannenburg, invnr. 605, Coll. Moerman, schrift 3