Betreft: Land in een herengoed, Emst
Datum: 4-3-1701
Pandgevers De curatoren van de boedel van Joost van Erckelens (kapt. Herman van Erckelens en Cornelis Bigge)
Bijzonderheden: Diverse percelen, vallende onder de zaalweer van ontvanger Marten van Isendoorn, Cannenburg, worden na kerkespraak publiekelijk verpand.
Status goed: Herengoed.
Origineel: Ar. Cannenburg, invnr. 616, Coll. Moerman, schrift 4.